Usługi Klubu

Klub oferuje usługi w zakresie rekreacji, sportu i hodowli.

Rekreacja

 • Jazdy konne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym kurs intensywny)
 • Organizacja i obsługa imprez sportowych, kulturalnych, okolicznościowych, (zawody jeździeckie; festyny; prelekcje dla zorganizowanych grup przedszkolnych, szkolnych i innych; możliwość organizacji imprez urodzinowych, imieninowych, grillowanie, ogniska, itp. na terenie stadniny)
 • Wyjazdy w teren

Sport

Klub jeździecki jest jedną z sekcji zrzeszonych w WKJ Lublin.

 • Corocznie nasz klub organizuje regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody.
 • Uczestniczy w zawodach regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych oraz championatach.

Hodowla

 • Klub "Kapriola" jako jeden z pierwszych, zaczął stosować w naszym regionie, na szeroką skalę inseminację w rozrodzie koni. Proces ten przebiegał przy współpracy Stada Ogierów w Białce oraz z Kliniką Położnictwa AR Lublin.
 • Krycie uznanymi ogierami własnej hodowli
 • Rozczyszczanie i kucie kopyt (w tym korekcyjne)
 • Zajeżdżanie i szkolenie młodych koni
 • Przygotowanie ogierów do zakładów treningowych, wystaw, championatów, itp.
 • Transport koni
 • Pensjonat dla koni
 • Możliwość dzierżawy koni w stadninie
 • Sprzedaż kuców, koni, małopolskich, sp i innych